Monday, June 13, 2011

荡秋千

这一篇很简短,
就是荡秋千而已...

有时很开心,
让我想到一些朋友,
我们一起玩,
讲心事的地方;

有时很难过,
是想发泄情绪时,
常去的地方...
总之荡秋千就是充满回忆...

:)

2 comments:

~Laura~ said...

dui lo dui lo... zhe me da liao hai qu.. haha! zhen xiang siao hai tze ho you shi hou.. XD

shirley said...

哈哈,我们都是小孩...让我们把一切不开心的事都荡掉~:)